Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
  przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z usług Serwisu.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Krywałd – Katex” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kurowie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033628, o kapitale zakładowym 200 000 00 zł , NIP 7540336977, REGON 530620347; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy oraz reklamowych i marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO; odbiorcą danych osobowych będzie „Krywałd – Katex” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kurowie;
  1. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji księgowej i podatkowej w celach dokumentacyjnych;
  2. Pan/ Pani ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, upływu czasu na złożenie reklamacji oraz okresu przechowywania wynikającego z przepisów podatkowoksięgowych w celu udokumentowania transakcji; Pan/Pani jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
   osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis krywaldkatex.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 8. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.